:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านแม่โถกลาง-บ้านแม่อุมพายใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร

วันที่ลงประกาศ: 13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: .


file