:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้งใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โถ จำนวน2ช่วง (ช่วงที่1) กว้าง6เมตร ยาว137เมตร หนา0.15เมตร (ช่วงที่2) กว้าง6เมตร ยาว223เมตร หนา0.15เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,160ตารางเมตร

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.ค. 2564

รายละเอียด: .


file