:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่โถกลาง-บ้านห้วยผึ้งใหม่ กว้าง6เมตร ยาว1,000เมตร หนา0.15เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000ตารางเมตร

วันที่ลงประกาศ: 29 ต.ค. 2564

รายละเอียด: .


file