:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางช่วงดอยเจ็ดล้าน -บ้านห้วยผึ้งใหม่หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file