:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสกล ธิทะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร 083-3253352