:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน และมาตรการการจัดการขยะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน และมาตรการกา

8 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร