:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

28 ม.ค. 3107

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อำเภอเเม่ลาน้อย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่โถ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านเเม่จอ หมู่ที่ 6 ตำบลเเม่โถ อำเภอเเม่ลาน้อย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร