:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: กิจกรรมมอบผ้าห่ม 400 ผืน ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.แม่โถ

29 ม.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 29 มกราคา 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ได้จัดกิจกรรมมอบ ผ้าห่ม 400 ผืน ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.แม่โถ จาก เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรประการ โดยการนำทีมของ นายเทอดศักดิ์ พรจงมั่น นายก อบต.แม่โถ ร่วมกับ ท่าน ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายก อบต.บางแก้ว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร