:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ได้จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร