:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: อบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน

5 มี.ค. 2564

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานให้กับข้าราชการและพนักงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร