:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ค

23 ก.พ. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเทอดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ อบต.แม่โถ ต้านทุจริตคอรัปชัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร